Onderwerp: RE: Waarom?
Datum: Mon, 26 Jun 2000 16:36:06 +0200
Van: info <Info@blixem.nl>
Aan: "'Jarno van der Kolk'" <jarno@j-a-r-n-o.nl>

Geachte heer van der Kolk,

Bij deze willen wij u laten weten dat we uw mail hebben ontvangen. U heeft te kennen gegeven geïnteresseerd te zijn in een bepaald domein. Hieromtrent kunnen wij u het volgende mededelen.

Momenteel is er een site in ontwikkeling waarop voornamen, inclusief de naam waarin u interesse heeft getoond, centraal zullen staan. Via deze site zal de mogelijkheid worden geboden e-mail adressen te verkrijgen op een voornaam. Daarnaast zullen bedrijven in staat worden gesteld het betreffende URL te leasen. Het domein is in principe niet beschikbaar voor overname.

Voor de overkoepelende site verwijzen we naar het adres www.ditismijnvoornaam.nl. We verwachten dat de totstandkoming van deze site nog ongeveer twee maanden in beslag zal nemen.

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
U-2

R.L.M. Broekman

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Jarno van der Kolk [mailto:jarno@j-a-r-n-o.nl]
Verzonden: maandag 26 juni 2000 14:18
Aan: info@u-2.nl
Onderwerp: Waarom?

Waarom hebben jullie jarno.nl geregistreerd als jullie er toch niks mee
doen?

Jarno van der Kolk (http://www.j-a-r-n-o.nl)